Kontaktandmed Koostööpartnerid Projekti tutvustus Jooksvad sündmused eesti keeles soome keeles inglise keeles
 • Esileht
 • Tegevuskava
 • Üldprogramm
 • Pilootala
 • Roo varumine
 • Veekaitse
 • Bioenergia
 • Ehitus
 • Bioloogiline mitmekesisus
 • Maastik
 • Ettevõtted
 • Väljaanded
 • Kirjuta meile
 • EHITAMINE

  RANNIKUTEL KASVAV ROOG EHITUSMATERJALINA

  Sadu aastaid on eriti Balti ja Kesk- ning Ida-Euroopa aladel, kus pilliroogu on palju saadaval, kasutatud teda alternatiivse ehitusmaterjalina. roog soojustusmaterjalina Seda looduslikku toorainet esineb palju mere ja suuremate järvede randades ja selle kasutamine ehitusmaterjalina on kiiresti populaarsust võitmas. Peamiselt kasutatakse roogu katuste valmistamisel. roog soojustusmaterjalina Lisaks stiilsusele, kestvusele ja omapärasusele on rookatustel suurepärased soojus- ja heliisolatsiooni omadused. Roogu kasutatakse ka soojustusmaterjalina ehitiste erinevates kohtades, näiteks põrandates ja seintes.


  Selle projekti ehitusteema raames on kavas tuua Läänemere piirkonna rooehituskultuuri Soome ja koguda teavet Maja ehitamisel kasutatav roog soomlaste ja eestlaste rooehitusega seotud kommete kohta erinevatel aegadel. Projekt arendab ka uusi rooehitusega seotud ettepanekuid õppe-demonstratsioontöödes, häid eeldusi on roo ja savi ökoloogilisel kooskasutusel ("ei ole roogu ilma savita"), samuti roomattide ja roo-savitelliste kasutamisel.

  Kotka-Hamina valla Portti Oy korraldab projekti käigus Kirde-Soome rannikualal mitmeid kursuseid, Eestis tehakse neid Matsalu Rahvuspargis. Pilliroo omadusi uuritakse laborikatsetes. Saadud tulemuste ja Eesti kogemuste põhjal tehakse ettepanekuid soomlaste RT-kaartide (ehk ehitusnõuete) täiendamiseks ja rookatuste tulekahjunõuete koostamiseks. Lisaks arendatakse praktilisi koristusmeetodeid (Turu Kutsekõrgkool, masinaehitus) ja Soome oludesse sobivaid tegevusjuhiseid roo laiemaks kasutamiseks ehitusmaterjalina. Projektis võrreldakse Soome rannikualade roostike näidismasinaid eesti masinate ja töövõtetega; kogutud materjal kasutatakse ära samas piirkonnas toimuvatel kursustel.