Kontaktandmed Koostööpartnerid Projekti tutvustus Jooksvad sündmused eesti keeles soome keeles inglise keeles
 • Esileht
 • Tegevuskava
 • Üldprogramm
 • Pilootala
 • Roo varumine
 • Veekaitse
 • Bioenergia
 • Ehitus
 • Bioloogiline mitmekesisus
 • Maastik
 • Ettevõtted
 • Väljaanded
 • Kirjuta meile
 • Projekti taotleja Soomes ehk põhipartner on Edela-Soome Keskkonnakeskus, Eesti vastutav osapool on Tallinna Tehnikaülikool soojustehnika instituut.

  Projekti eesmärgiks on luua jätkusuutliku arengu põhine roostiku hoolduse ja kasutamise strateegia Varsinais-Soome ja Eesti pilootpiirkondades. Projekti käigus kavandatakse ja teostatakse läbilõikeline teaduslik bioenergia, rooehituse, looduskaitse ja vetekaitse ning maastiku- ja kultuuriväärtustega seotud tegevustik valitud tegevuspiirkondades. Projekti abil püütakse laiemalt esile tuua roostikuga seotud probleeme ja leida neile püsivad lahendused. Projekt rakendab olulisel määral rooehituse ja bioenergiaga seotud eesti oskusteavet edasi Soome rooehitusse.

  Projekti 16 publikatsiooni ja näidisõppetöö ning jätkuprojektide abil püütakse leida praktikas funktsioneerivaid lahendusi roostike rakendamise, umbekasvamise pidurdamise ja rannakarjamaadeks korrastamise osas. Projekti tulemused ja tegevussoovitused tuuakse välja rahvusvahelises roostikuraamatus, mis koostatakse projekti lõppetapis.
  Projektiga soovitakse Soome ja Eesti ühistöös vahetada roostike alast teavet, aastatega kogunenud kogemusi ja omandatud oskusi. Koostatav roostike strateegia (kitsamalt pilliroo kasutamise strateegia) hõlmab tasakaalustatud tegevusi bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks, veekaitse ja reovee puhastuse korraldamiseks, pilliroo kui biokütuseks ja ehitusmaterjaliks väärindamiseks, maastike planeerimiseks sh taastus- ja puhkealadeks ning maamajanduse arendamiseks sh töökohtade loomiseks. Projekti käigus koostatakse mitmeid broðüüre ja väljaandeid roostike hoolduseks, erinevate pilliroo kasutusalade populariseerimiseks ja käsiraamat roost ehitusmaterjalide kasutajatele.

  Projekt koosneb viiest valdkonnast:

  1. Veekaitse,
  2. Bioenergia,
  3. Ehitus,
  4. Bioloogiline mitmekesisus,

  5. Maastik, kultuur, puhkealad ja maamajandus.