Kontaktandmed Koostööpartnerid Projekti tutvustus Jooksvad sündmused eesti keeles soome keeles inglise keeles
 • Esileht
 • Tegevuskava
 • Üldprogramm
 • Pilootala
 • Roo varumine
 • Veekaitse
 • Bioenergia
 • Ehitus
 • Bioloogiline mitmekesisus
 • Maastik
 • Ettevõtted
 • Väljaanded
 • Kirjuta meile
 • VEEKAITSE

  ROOSTIKE MÕJU VEEKOGUDELE

  Projekti käigus on kavas uurida roo erinevate koristusviiside ja -meetodite mõju veekogudele, samuti roostikuvööndi laiuse ja tiheduse mõju maalt tuleva toitainetereostuse liikumisele veekogusse. Erinevatel ajahetkedel aset leidva rookoristuse mõju roo kasvule ja uuenemisele järgnevatel suvedel on veel üsnagi tundmatu valdkond. Kui roogu põletatakse kevadtalvel ja tuhk jäetakse jääle, siis kuidas see mõjutab veekogu toitainetesisaldust? Ka pilliroo erinevate koristusmeetodite mõju põhjaelustikule ja kalastikule ei tunta kuigi hästi. Neid roo võimalikke positiivseid mõjusid erinevates olukordades ei teata täpselt, sest usaldusväärset informatsiooni roo veekaitselise efekti kohta on vähe. Valdav arvamus on, et roostiku hävitamiseks on parim koristusaeg juuni, kuid lindude pesitsemise ja teistegi loomade häirimise tõttu koristatakse roogu enamasti juuli lõpus - augustis. Pillirool ja teistel veepinna kohal asuvate võrsetega veetaimedel võib olla oluline positiivne mõju vee toitainetesisaldusele. Toitainete eemaldamise mõju on märgatav alles siis, kui roostikuvöönd on piisavalt lai ja tihe. Toitaineid kulub olulisel määral ka roo enda kasvamiseks, eriti kui taimestik on tihe ja roostikuvöönd piisavalt lai. Roog võib toimida rannavööndi biofiltrina, mis eemaldab veeökosüsteemist toitaineid. Pilliroog seob rannavööndisse toitaineid ja kindlustab toitainete püsimise põhjasetetes. Roog saab süsinikku õhust ja veeökosüsteemist maa-aluste juurte (risoomide) abil, mis ulatuvad taimest kuni 10 meetri kaugusele. Sellistes rannavööndi taimestikus võib denitrifikatsioon olla väga tugev. Tänapäevaste rookoristusviiside mõju vee kvaliteedile ei teata siiski kuigi täpselt.

  Informatsiooni ja uurimistulemusi roostiku mõju kohta veekogudele koguvad:

  FT Arto Huhta, Turun ammatikorkeakoulu
  Kala- ja ympäristötalous
  Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala
  tel +358 2 45 46 385
  GSM +358 50 5985 189, telefax +358 2 54 88 560
  e-mail arto.huhta@turkuamk.fi

  Ülo Mander
  Tartu Ülikool
  Vanemuise 46, 51014 Tartu
  tel +372 737 5819
  GSM +372 508 7373
  telefax +372 737 5825
  e-mail ylo.mander@ut.ee