Kontaktandmed Koostööpartnerid Projekti tutvustus Jooksvad sündmused eesti keeles soome keeles inglise keeles
 • Esileht
 • Tegevuskava
 • Üldprogramm
 • Pilootala
 • Veekaitse
 • Bioenergia
 • Ehitus
 • Bioloogiline mitmekesisus
 • Maastik
 • Ettevõtted
 • Väljaanded
 • Kirjuta meile
 • Pilliroo teemalisi artikleid:

 • PILLIROOG JA SELLE KASUTAMISE VÕIMALUSED
 • Roostike strateegia Väinamere piirkonnas 2008-2018
 • Pilliroo teemalised ettekanded (postrid)
 • Pilliroo tuha keemiline koostis ja selle käitumine põlemisprotsessis (poster)
 • Pilliroo kui kütuse põlemistehnilistest näitajatest
 • Vääristatud pillirookütuse valmistamine ja väikekolletes põletamine

  Avaldatud artiklid
  1. L. Kask, Ü. Kask. Roostikestrateegia Soomes ja Eestis. Keskkonnatehnika 1/06 (ISSN 1406-0507). lk. 20-21.

  2. Ülo Kask, Livia Kask. Eesti looduslikud energiataimed, peatükk raamatus "Eritüübiliste rohumaade rajamine ja kasutamine I ja II osa". 2006 (ISBN 9949-11-215-X). lk. 647-655.

  3. A. Paist, Ü. Kask, L. Kask, A. Vrager, P. Muiste, A. Padari, L. Pärn. Potential of biomass fuels to substitute for oil shale in energy balance in Estonian energy sector. Oil Shale 2005 V.22 N.4S (ISSN 0208-189x). lk. 369-379.

  4. L. Kask, Ü. Kask, A. Paist. Energiakultuuride sobivusest energeetiliste katelde kütuseks. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, kuuenda konverentsi kogumik. Tartu, 2005.

  5. Rein Veski, Vilja Palu, Irina Bljahhina, Kristjan Kruusement, Natalia Vink, Livia Kask, Ülo Kask. Pilliroo termokeemiline destruktsioon. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, viienda konverentsi kogumik. Tartu, 2004. lk. 72-79.

  6. Aadu Paist, Ülo Kask, Livia Kask. Pilliroo põletuskatsete tulemusi. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, viienda konverentsi kogumik. Tartu, 2004. lk. 53-59.

  7. Aadu Paist. Ülo Kask, Livia Kask, Mariliis Sihtmäe. Eesti biokütuste energeetilise ressursi hinnang. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, neljanda konverentsi kogumik. Tartu, 2003. lk.34-44.

  8. Ü. Kask, L. Kask. Eesti pilliroo ressurss ja põlemistehnilised parameetrid. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, neljanda konverentsi kogumik. Tartu 2003, lk. 105-112.

  9. Ülo Kask, Livia Kask. Pilliroo ja hundinuia potentsiaal energiataimedena. Ehituskaar, september 2003.

  10. Ü. Kask, A. Paist, L. Kask. Resources and Burning Characteristics of Reed and Possibilities to Use it in Energy Production. The Nordic-Baltic Reed Seminar, Salo, Finland, 21-22. 08 2003.

  11. A. Paist, A. Veski, Ü. Kask, L. Kask. Solid Biofuels and Peat in Estonia. Proceedings of 18th Polish-Danish Workshop on Biomass for Energy. Starbienino, Poland, 12-15 June 2003, lk. 113-121.

  12. Ülo kask, Livia Kask. Märgalade taimestiku energeetiline potentsiaal Saare maakonnas. Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine, kolmanda konverentsi kogumik. Tartu, 2002. lk. 118-125.

  13. R. Laugaste. Peipsi järve litoraali haruldaste taimeliikide ja mikrofloora seisund ning roostike majandamise võimalused. Tartu, 2003.

  14. M. Maddison. Biomass ja selle kasutamine, keskkonnatehnoloogia projekt. Tartu, 2003. 50 lk.

  15. T. Lausmaa. Matsalu märgala biomass biokütusena // Taastuvate energiaallikate uurimine ja kasutamine. Esimese konverentsi kogumik. Tartu: 2000. lk. 38-48.

  16. Rain Kruus. Roostike elustik ja roostike laienemise põhjused. (lõputöö)

 •